Kosten

Je kan Trammelant 3 weken uitproberen voor een tientje (contant)

Als je daarna besluit door te gaan:

Het eenmalig inschrijfgeld is E 25,-
Per maand is E 25,-
Per halfjaar (5 maanden) E 115,-
Per jaar (10 maanden) E 215,-
NL95 RABO 0301791147 t.n.v. Stichting Popkoor Brabant, Tilburg

Koorleden worden geacht zelf hun betalingen bij te houden, er worden geen facturen gestuurd.

Voor alle vragen kan je mailen naar contact@trammelanttilburg.nl
of kijk op de facebookpagina,

of bel 06 – 2399 4736. ∞